Bệnh rối loạn bàng-quang do thần kinh – nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị, bệnh lý

Bệnh rối loạn bàng-quang do thần kinh (neurogenic bladder) là gì? Bệnh rối loạn bàng-quang do thần kinh do vài dạng tổn thương thần kinh làm bàng-quang rối loạn chức năng, và rối loạn chức năng này có thể gây tình trạng tràn-niệu không tự-chủ (overflow incontinence) đó là khi bàng quang chứa đầy nước tiểu và rò rỉ ra khỏi niệu-đạo, hoặc gây ra tình trạng tiểu-gấp không tự chủ (urge incontinence).