Hội chứng đau cơ-xơ – nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị, bệnh lý

Hội chứng đau cơ-xơ là gì? Hội chứng đau cơ-xơ có biểu hiện đau cơ xương lan rộng, cũng như đau do phản ứng với áp lực.