Tiểu-tiện không tự chủ – nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị, bệnh lý

Tiểu-tiện không tự chủ (Urinary incontinence) là gì? Tiểu-tiện không tự chủ là khi gặp vấn đề trong quá trình tiểu-tiện (micturition) làm nước tiểu ra rò rỉ ra ngoài khi bệnh nhân không có ý định làm chuyện đó.