Bệnh thần kinh Alzheimer – mảng bám, đám-rối nội-bào thần-kinh – nguyên nhân, triệu chứng và bệnh lý

Bệnh thần kinh Alzheimer hay bệnh Alzheimer là gì? Bệnh Alzeimer là một căn bệnh thoái-hóa thần-kinh dẫn đến những triệu chứng về sa-sút trí-tuệ (dementia). Sự tiến triển của bệnh Alzheimer được cho là có liên quan đến sự tích tụ mảng-bám beta-amyloid (beta-amyloid plaque) bên ngoài tế bào thần kinh tại võ não và sự hình thành đám-rối tơ nội-bào thần kinh (neurofibrillary tangles) bên trong làm tế bào thần kinh suy thoái và chết.