Bệnh thần-kinh Parkinson – nguyên nhân, triệu chứng, điều trị & bệnh lý

Bệnh thần-kinh Parkinson hay bệnh Parkinson là gì? Bệnh Parkinson là bệnh thần-kinh ảnh hưởng đến khả năng khởi động vận động và những tình trạng rối loạn vận động khác. Tế bào thần kinh sản xuất và tiết dopamine (dopaminergic neurons) tại tại vùng chất-đen (substantia nigra) đặc biệt là tại phần-đặc (pars compacta) bị chết gây tình trạng rối loạn thần-kinh vận động.