Giải phẫu và sinh lý hệ tiêu hóa

Đường tiêu hóa là gì? Đường tiêu hóa gồm một ống dài nơi thức ăn đi qua từ miệng đến hậu môn, cũng như một số cơ quan phụ trợ xuất hiện ở hai bên đường ống.

Các video liên quan