Xuất-huyết dưới màng (não) cứng – nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị, bệnh lý

Xuất-huyết dưới màng (não) cứng là gì? Xuất-huyết dưới màng (não) cứng là khi máu chảy ra và tụ đọng dần ở bên dưới màng não dai-cứng (dura mater).