Download

mCampus release version is ECEP official developmental mobile Android version. This version of Android application connects directly to ilearn.ecepvn.org archive. You can use the same registered account on ilearn.ecepvn.org or sign-up new account via Android applications.

 Android
Device Link Version Last updated
Phone Link download v1.0 May 27, 2015

vCampus release version is ECEP experimental and training Android version. This version of Android application constantly changes with beta-releases. Using vCampus version, you are accessing ECEP archive. The materials under ECEP archive may contain copyrighted materials.

Trainers and ECEP associates need vCampus version in order to participate in viewing translated materials, reviewing voice dubbing, etc. Please contact contact@ecepvn.org to have your vCampus account setup.

 Android
Device Link Version Last updated
Phone Link download v2.0.16 Aug 14, 2017

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Bạn có bất kì câu hỏi nào? Xin vui lòng gửi cho chúng tôi
Bạn có muốn tham gia cùng xây dựng ECEP?
Lĩnh vực bạn muốn tham gia là gì?:
  • Làm beta-tester cho vCampus
  • Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt
  • Thu thập tài liệu học tập
  • Xây dựng khung chương trình bậc phổ thông
  • Đánh giá tài liệu học tập
  • Xây dựng khoá học cho ECEP iLearn
  • Tổ chức chuyên đề
  • Xây dựng nội dung chương trình phổ thông